OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BRADLO RICHNAVA

Rok 2018

31. 12. 2018 Silvestrovský výstup na Roháčku


   

Foto P. Cenký

30. 12. 2018 Výstup na Matku Božiu


   

Foto J. Kello

27. 12. 2018 Vianočný pochod na Plejsy


   

Foto J. Kello

26. 12. 2018 Štefanský výstup na Sľubicu


   

Foto P. Cenký

10. 11. 2018 Výstup na Ostrý vrch


   

Foto J. Kello

13. 10. 2018 Prosiecka a Kvačianska dolina


   

Foto P. Cenký      Foto J. Šuster

29. 08. 2018 Túra vo Vysokých Tatrách


   

Foto F. Ondáš

05. - 08. 07. 2018 65. celoslovenský zraz KST Piešťany


   

Foto J. Šuster       Foto PNky.sk     Foto P. Cenký

28. 06. - 01. 07. 2018 51. vysokohorský zraz KST Tatranská Lomnica


   

Foto J. Šuster

26. 05. 2018 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Turecká


   

    

Foto P. Cenký

20. 05. 2018 100 jarných kilometrov


   

Foto P. Cenký

05. - 08. 05. 2018 Poznávací zájazd južná Morava


   

Členovia KST Richnava v zložení Jaroslav Kello, JUDr. Mária Kellová, Mgr. Jozef Horváth, Ľubomír Ondáš, Ján Kuchár a Jozef Šuster sa v dňoch 4.5.-8.5.2018 opäť zúčastnili v spolupráci s Odborovým zväzom železničiarov (ďakujeme) turisticko - poznávacieho zájazdu v oblasti Južnej Moravy. Odchod z Košíc rýchlikom bol 4.5.2018 o 22:08 hod. cez Zvolen a Bratislavu do Brna. Tam nás privítalo pekné počasie, ktoré zotrvalo až do konca nášho pobytu. Ubytovanie s dobre pripravenými raňajkami sme mali zabezpečené priamo v Brne „Hotel Brno“, kde nám vyšli v ústrety a už ráno sme sa mohli ubytovať.

5.5.2018 – po ubytovaní a hygiene odchádzame na plavbu elektro-loďou po vodnej nádrži Brno, ktorá je zdrojom elektrickej energie a v minulosti slúžila ako zásobáreň pitnej vody pre Brno. Vystupujeme na zastávke Hrad Veveří a začíname prehliadku nádvoria, hradu, ktorý sa vypína nad Brnianskou priehradou. Podľa povesti bol hrad založený okolo roku 1059 moravským kniežaťom Konrádom. Počas svojej existencie hrad prešiel viacerými stavebnými úpravami a tam je práve vidieť necitlivý zásah človeka do histórie, nakoľko hrad za čias socializmu slúžil ako lesnícke učilište a po roku 1972 vznikol projekt prestavby hradu na medzinárodné študentské a kongresové centrum. Z prestavby sa nakoniec realizovali iba prvé etapy, pri ktorých bola položená nová kanalizácia a vodovod a tzv. statické zaistenie pomocou betónových injektáži a nástrekov, ktoré hrad ako pamiatku ťažko poškodili. Tieto necitlivé úpravy prerušila revolúcia v roku 1989, po ktorej bol hrad ponechaný svojmu osudu. Od roku 1999 je v správe Národného pamiatkového ústavu v Brne, ktorý tu od tej doby realizuje postupnú rekonštrukciu zdevastovaného areálu. Hrad bol trvalo otvorený pre verejnosť v lete 2002. Po prehliadke hradu sa v podhradí zastavujeme na malé občerstvenie s opekanou klobásou  a pri dobrej kántri muzike plánujeme ďalší program.

6.5.2018 – včas stávame, a po raňajkách vyrážame na stanicu ČD k vlaku smer Blansko, kde autobusom sa prevážame na Skalní Mlyn. Tu si zakupujeme vstupenky na vláčik, lanovku a do najhlbšej priepasti Macocha v strednej Európe (hĺbka 187m – šírka 174m). Tu stretávame svojho richnavského rodáka Štefana Ondáša (Odo zo zahumňa). V samotnom Moravskom krase sa nachádza 1100 jaskýň a z toho je päť prístupných pre verejnosť. Macocha vznikla prepadom stropu rozsiahlej jaskyne, preto je jej dno pokryté úlomkami skál. Dnom priepasti preteká rieka Punkva. Do priepasti je možné nahliadnuť z dvoch mostíkov. Na dno priepasti sa dostávame cez krásne jaskynne útvary a po obhliadke nastupujeme do lodičiek, ktoré nás vyvážajú vonku. Názov priepasti vznikol podľa miestnej legendy. Podľa nej v dedine žil sedliak, ktorému umrela žena. Aby neostal sám spolu s malým chlapcom, opäť sa oženil. Nová žena však nevlastného chlapca nemala veľmi v láske, a to najmä po tom, ako sa jej narodilo dieťa. Jedného dňa keď muž nebol doma, zobrala chlapca na jahody až k priepasti. Tam mu povedala, aby pozbieral jahody z kraja priepasti. Keď bol na jej okraji, macocha ho dole sotila. Neskôr si uvedomila, čo spôsobila a pod ťarchou výčitiek skočila do priepasti aj ona. Chlapec sa ale šťastne zachytil a dedinčania ho z priepasti vytiahli. Keď všetkým povedal čo sa stalo, túto priepasť už potom nikto nenazval inak ako Macocha.

V ten deň navštevujeme ešte Kateřinskú jaskyňu s jedinečnými paličkovými stalagmitmi, dobrou akustikou a bohatým náleziskom kostí pleistocénnych zvierat. Tým že sme turisti a nechceme poprieť svoju turistickú česť, tak späť do Blanska k stanici ČD vyrážame krásnym údolím Punkví  pešo cca. 6km. Večer si hľadáme miestny podnik – pohostinstvo s telkou,  kde nás čaká hokej Česko – Slovensko. Spoločnosť nám robia moravský fanúšikovia s ktorými sa vzájomné hecujeme. Doslovnú hokejovú atmosféru potvrdzuje aj 41 vypitých pív počas stretnutia.

7.5.2018 – je krásne pondelkové ráno a kolegovia turisti sa presúvajú vlakom do Adamova, odkiaľ po turistickej značke prechádzajú Jozefovským údolím k jaskyni Výpustek. Jaskyňa bola v 20. storočí výrazne poznamenaná ľudskou činnosťou. V jaskyni bolo veľké množstvo sedimentu bohatých na fosfáty a fosfátové hliny, z ktorých sa vyrábali hnojiva, čo v dvadsiatom storočí predstavovalo  intenzívnu ťažbu. V roku 1936 si tuto jaskyňu vyhliadlo Ministerstvo národnej obrany a rozhodlo sa, že v nej vybuduje podzemný muniční sklad. Pre tento účel sa uvoľnili ďalšie zasypané priestory, ale sklad nikdy nebol uvedený do prevádzky. Nakoniec v priestoroch jaskyne Výpustek bola v roku 1944 vybudovaná podzemná dielňa nemeckého podniku „Flugmotorenwerke Ostmark“, ktorá sa špecializovala na výrobu leteckých motorov. Po vojne v 60. rokoch tu bolo zriadené armádne veliteľské stanovište, ktoré bolo až do konca roku 2001 prísne utajované a strážené.  Odtiaľ po ceste sa dostávame do obce Křtiny, ktorá je považovaná za vstupnú bránu do Moravského krásu a patrí k Mariánskym pútnickým miestam. Pútnicky areál z 18.storočia tvorí kostol Panny Márie a kaplnky sväté Anny.

8.5.2018 – tým že je voľný deň ostávame v Brne a navštevujeme hrad a pevnosť Špilberk, ktorý je dominantou Brna a stojí na kopci s rovnakým názvom. Katedrála sv. Petra Pavla, ktorá je postavená na vrchu Petrov v barokovom slohu a vežami vysokými 84m. V poobedňajších hodinách sa presúvame do Mariánskeho údolia kde preteká potok Řičká, ktorý tu vytvára meandri a na ktorom v rokoch 1953–1967 bolo vybudovaných päť údolných nadrží. Vo večerných hodinách nastupujeme na vlak a lôžkovým vozňom sa presúvame do Košíc a našej rodnej obce Richnava.     Text spracoval: Mgr. Jozef Horváth 

Foto J. Šuster

03. 03. 2018 Výročná členská schôdza


   

Foto J. Šuster

09. 02. 2018 Turistický ples


   

Foto P. Cenký

25. - 28. 01. 2018 51. zimný zraz KST a stretnutie TOM, 10. medzinárodný zimný zraz turistov Oščadnica


    

    

Foto P. Cenký       Foto J. Šuster

06. 01. 2018 Novoročný výstup na Volovec

    

Foto J. Šuster        Foto P. Cenký      Foto J. Kello