OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BRADLO RICHNAVA

Úvod

Vitajte na stránke www.kstrichnava.wbl.sk


Láska k prírode a turistike bola a je hnacím motorom jadra turistov v Richnave. Hoci ľudia sú spätí s prírodou odpradávna, človek chodil do nej hlavne kvôli práci. Naše okolité lesy poskytovali v minulosti vzácne nerastné suroviny, drevo, zver či lesné plody. Les poznali baníci, drevorubači, uhliari, pastieri dobytka či oviec. V poslednom čase človek v lese hľadá aj niečo iné. Chodí do prírody načerpať nových síl, ide si tu oddýchnuť, relaxovať.

Organizovaná turistika v našej obci píše svoje dejiny od roku 1977. Hoci historicky je to krátka doba, náš klub mal a má veľký prínos pre občanov a obec. Táto internetová stránka nemôže zachytiť všetky akcie a chvíle strávené v turistike, ale má za úlohu spropagovať činnosť tých, čo prispeli a prispievajú k dobrému menu turistiky v Richnave ako aj samotnej obce. Okrem spomienok nájdete na nej aj aktuálne turistické informácie.

Ing. Peter Cenký